شب پرستاره ی من....

 

در تـاریکـی چـشـمـان ات را جُـسـتـم

 

در تـاریکـی چـشـم هـایت را یـافـتـم

 

و شـب ام پـُر سـتـاره شـد .......

                                                    

 

                                                                                                                                                        احمدشاملو  

/ 1 نظر / 14 بازدید
عنایت

سلااااااااااااااااااااااااااااااااام ............................................ اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس میکنی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]