راز

عده ای به شما آزار می رسانند

بزرگ باشید وبخشنده

اگر مهربان باشید ممکن است بگویندتظاهر می کنید

جاری باشید و مهربان تر

اگر زیبا بگویید ممکن است بگویند شعار می دهید

زیباترین ها را مکرر بگویید

اگر صادق باشید شاید بگویند ساده اید

زلال تر باشید وصادق تر

داشته هایتان را ممکن است یک شبه نابود کنند

همچنان سازنده باشید وپویا

شاید از شما به بدی یاد کنند

برای آنها عشق وآگاهی طلب کنید

شاید خوبی هایتان را فراموش کنند

خوب تر زندگی کنید

با تمام وجود عاشق باشید وموثر

بدانید آنچه رخ می دهد

میان شما وخداوند است

نه میان شما ومردم

/ 5 نظر / 7 بازدید
مهربان

[تایید][گل]

مهربان

[تایید][گل]

مهربان

ماندلا(من از اوآموختم که قدرت در مشت نیست. در قلب است

مهربان

ماندلا(من از اوآموختم که قدرت در مشت نیست. در قلب است