یکی شدن.......

می خواهم آب شوم در گستره افق

آنجا که دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می شود.........

می خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یکی شوم .

حس می کنم و می دانم ...............

دست می سایم و می ترسم ............

باور میکنم و امیدوارم.......

که هیچ چیز با آن به عناد بر نخیزد.

می خواهم آب شوم در گستره افق

آنجا که دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز می شود ............ 

 

                    blog

/ 2 نظر / 8 بازدید
عنایت

سلام مهربان دوست دلت بی غم باشد شادی را برایت آرزو میکنم دلت دریایی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خاطره

مرا اینگونه باور کن...کمی تنها..کمی بی‌کس...کمی از یاد‌ها رفته...... خدا هم ترک ما کرده!...خدا دیگر کجا رفته؟...... نمی‌دانم مرا آیا گناهی هست..؟ که شاید هم به جرم آن غریبی و جدایی هست...؟؟!