خوشبختی

هیچ چیز خوب تر از آن نیست

 که کسی را داشته باشیدکه.......

جزء جزء شما را تحسین کند

شما را در سخت ترین لحظات بپذیرد.......

وقتی گرفتار میشوید.....

یاریتان می کند......

در هر شرایطی دوستتان بدارد

وبه خاطر داشتن شما احساس خوشبختی نماید

                         

/ 3 نظر / 8 بازدید
آمد

این یعنی همان نیمه گمشده

علیرضا

[گل]بله................................................................[گل]