دکتر شریعتی

اگر

حس روییدن در تو باشد

                    حتی در کویر هم

                                  رشد خواهی کرد

                                                             

/ 0 نظر / 7 بازدید