مهربانی

مهربانی در گفتار.................اعتماد می آفریند

مهربانی در اندیشه..............بصیرت می آفریند

مهربانی در بخشش..................عشق می آفریند

 

 

                                                                   blog  

/ 8 نظر / 16 بازدید
فاطمه قاسمی

سلام رویا جان به به چه وبلاگ خوشگلیه چه پست زیبایی دست گلت دردنکنه راستی با اجازت لینکت کردم

فاطمه قاسمی

.:ΞΞΞ:. ' ' .:ΞΞΞ:. ":ΞΞΞΞ:.o.:ΞΞΞΞ:" :ΞΞΞΞ¥ΞΞΞΞ: ":ΞΞ:-'!'-:ΞΞ:" این پروانه از راه دور میاد و میخواد بهت بگه خیلی گلی

عنایت

سلام دوست عزیز انشااله که حالت خوب است ....................................................... ای کشتی رفته در گل آرام بگیر دیدم خبری به نا خدا می آمد ای خوش خبران بر دل ما آب زنید شاید خبری زیار ما می آمد رصول ناصری