نیلوفرانه های احساس

اندوهت را به گیسوان باد سنجاق کن......

         پروانه های دلت را به باغ بسپار.......

              نگذار

                   نیلوفرانه های احساست

                         اسیر ذهن پاییز شود

                                                                                             blog

/ 2 نظر / 8 بازدید
علیرضا

[گل]iهمین کارو میخوام بکنم اما.............................[گل]

عنایت

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام مهربان دوست خستگی را زندگی کرده ام می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم ! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [لبخند][لبخند][لبخند]